SPRÅKHISTORISKE MULIGHETER I UTDANNING OG FORSKNING
27.–28. oktober 2022, Drammen, Universitetet i Sørøst-Norge
Adresse: Papirbredde
n 1, rom 5110